RSS

Thënie të Profetit Muhammed (Paqja Qoftë Mbi Të)

30 Jul

maxresdefaultThënie të Profetit Muhammed (paqja qoftë mbi të)

Personi më me ndikim në Historin e Njerzimit , Profeti Muhammed (paqja qoftë mbi të) është një frymëzim dhe model për mbar njerzimin .

“Kushdo prej jush që sheh një të keqe, le ta ndryshojë atë me duart e tij, dhe nëse ai nuk është në gjendje, atëherë me gjuhën e tij, dhe nëse ai nuk është në gjendje, atëherë le ta urrej atë në zemrën e tij
-Profeti Muhammed (Paqja Qoftë Mbi Të)

Nje tregtar i sinqertë dhe i besueshëm është i lidhur me Profetët
-Profeti Muhammed (Paqja Qoftë Mbi Të)

Allahu i Plotfuqishëm e ka mallkuar atë që ofron ryshfetin, ai që po merr atë si dhe ndërmjetësuesin

Ai i cili fle me  stomak të mbushur plotë, ndërsa fqinji i tij është i uritur nuk është prej nesh”

“Kërkoni dituri nga djepi në varr.”

“Një musliman që mbjell një pemë ose mbjell një fushë, nga e cila njeriu, zogjtë dhe kafshët mund të hanë , është duke kryer një akt bamirësie.”

Cilat janë veprimet më të shkëlqyer? Të gëzojm zemrën e qenieve njerëzore, për të ushqyer të uriturit, për të ndihmuar nevojtarët, të ndriçohet pikëllimi i trishtuar, dhe për të hequr vuajtjet e të plagosurve . ”

Kur veprat e juaja të mira ju kenaqin , dhe veprat tuaja të këqija ju shkaktojën pikëllimin, ju jeni një besimtar

“All-llahu nuk do të japë mëshirë për të gjithë, me përjashtim të atyre që japin mëshirë për krijesat e tjera.”

“Thuaj atë që është e vërtetë, edhe pse mund të jetë e hidhur dhe nuk ju pëlqen aspak njerëzve.”

“Mirësia është një shenjë e besimit, dhe kushdo që nuk ka mëresi  nuk ka besim.”

“Në qoftë se ju nuk ndiheni të turpëruar për ndonjë gjë, atëherë ju mund të bëni çdo gjë që ju pëlqen.”

“Është e vështirë për një njeri të ngarkuar me pasuri të shkoj rrugës qe te çon në lumturi.”

“Më i miri prej jush janë ata që janë më të mirë për gratë .”

“Një musliman i cili takohet me të tjerët dhe i ndan barrat e tyre është më i mirë se ai që jeton një jetë të izoluar dhe të meditimit.”

“Allahu nuk e shikon pamjen tuaj apo pasurin e juaj; por Ai shikon në zemrën dhe veprat tuaja ”

“Pasuria më e mirë është pasuria e shpirtit.”

“Ruhuni nga zilia ; sepse ajo ua merr veprimet të mira,

“Kur tre persona janë së bashku, dy prej tyre nuk duhet të pëshpëritin me njëri-tjetrin, pa lënë të dëgjojë i treti; sepse kjo do të dëmtojë atë. ”

“Nuk do të hyni në Xhenet derisa ju të keni besim; dhe ju nuk do të përfundoni besimin tuaj derisa ju të doni njëri-tjetrin.

Asnjëri nuk është një besimtar i vërtetë nëse ai nuk dëshiron për vëllain e tij , atë që ai e dëshiron për veten e tij.”

“Gratë janë gjysmat binjake të burrave.”

“Zoti urdhëron ju për të trajtuar gratë mirë, sepse janë nënat tuaja, bijat, hallat.”

“Personi i fortë nuk është ai që mund të mund te tjeret . Personi i fortë është ai i cili mund të kontrollojë veten e tij kur ai është i zemëruar.

“Kërkoni dituri është i detyrueshëm për çdo musliman.”

Njeriu ndikohet edhe nga besimi i miqve të tij. Prandaj, të jeni të kujdesshëm se me cilin ju po shoqëroni .

“Një njeri është i detyruar të bëjë mirë prindërve të vet, edhe pse ata mund të kenë plagosur atë.”

“Ata që fitojnë një jetese të ndershme janë të dashur nga Zoti”

Çdo fe ka një virtyt të veçantë ,dhe virtyt dallues i Islamit është modestia.

Pyetni të diturit, flisni me të urtët dhe shoqrohuni me të varfërit.

Njeriu rrëshqet më shumë me gjuhën e tij se sa në këmbët e tij!

Dhurata më e mirë nga një baba për fëmijën e tij është Arsimi dhe edukimi.

“Ngjyra e lapsit të dijetarit është më e shenjtë se gjaku i luftëtarit.”

Profeti Muhammed (Paqja Qoftë Mbi Të)

Ne të dërguam ty (o Muhammed a. s.) me të Vërtetën (Islamin), përgëzues si bartës të lajmeve të mira, (vërejtës, qortues, paralajmërues), e ti nuk je përgjegjës për banuesit e Xhehennemit.
(Kur’an  2:119)

Ai ishte njeriu i drejtësisë së vërtetë në botë, ai ishte më i miri dhe historia nuk ka personalitet të barabartë me atë ai gjithashtu promovuar respektin për gratë, që nuk ishin respektuar në arabi dhe ne mbar botën para tij, ai ishte njeriu më i madh i transmetuar ndonjëherë nga historianet
Një njeri që shkëlqejnë në çdo fushë të jetës, si vepra të mira, kujdes njerëzimit, miqësisë, sundimin e ligjit, shërbim të komunitetit, kujdesi për kafshë dhe zogj, taktikat ushtarake, filozof, burri i dashur dhe baba . krijues të shoqërisë.  historia njerëzore nuk mund të harrojë gjeniale të tillë.
Dhe krejt ne fund Faleminderit zotit qe e dergoi nje njeri si Profetin Muhamed drite per mbar njerzimin.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on July 30, 2014 in News

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: