RSS

Thënie për Drejtësinë

24 Dec

justice1_med_hr
Drejtësia në jetën dhe sjelljen e shtetit është e mundur vetëm pasi së pari ajo banon në zemrat dhe shpirtrat e qytetarëve.
Platoni
Unë jam për të vërtetën, pa marrë parasysh se kush i thotë atë. Unë jam për drejtësi, pa marrë parasysh se kush është për ose kundër.
Malcolm X
Perpiquni te luftoni per te drejtat e juaja dhe jo per interesat e juaja ”
-Anonim

Padrejtësia diku është kërcënim për drejtësinë kudo.
Martin Luther King, Jr.
Në të mirë të tij, njeriu është më fisniku i të gjitha kafshëve; ndarë nga ligji dhe drejtësia ai është më e keqi.
Aristoteli
Së fundi, le të kuptojnë se kur ne qëndrojmë së bashku, ne gjithmonë do të fitojm. Kur burrat dhe gratë qëndrojnë së bashku për drejtësi, ne fitojmë. Kur njerëzit e zezë, e te  bardhë  qëndrojnë së bashku për drejtësi, ne fitojmë.
Bernie Sanders
Ka një gjykatë më e lartë se gjykatat e drejtësisë dhe se është gjykata e ndërgjegjes. Ajo është mbizotëruese e të gjitha gjykatave  te tjera.
Mahatma Gandhi
Drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar.
– William E. Gladstone
Askush nuk mund të ju jap lirinë. Askush nuk mund të ju jap barazinë apo drejtësinë apo ndonjë gjë. Nëse ju jeni një njeri, ju merrëni  atë.
Malcolm X
Bamirësia fillon në shtëpi, dhe drejtësia fillon në vendin fqinj.
Charles Dickens
Besnikëri është motra e drejtësisë.
Horace
Të vdekurit nuk mund të bërtas për drejtësi. Kjo është një detyrë e të gjallëve për të bërë këtë për ta.
Lois McMaster Bujold
Drejtësi nuk ka të bëjë me atë që ndodh në një sallë gjyqi; Drejtësia është ajo që vjen nga një sallë gjyqi.
Clarence Darrow
Për mua, drejtësia është kushti kryesor i njerëzimit.
Wole Soyinka
Kur drejtësia është bërë, kjo është një gëzim për të drejtin, por terror per  keqbërësit
Fjalët e urta 21:15
Nuk do të shkosh pas shumicës për të bërë të keqen; dhe nuk do të dëshmosh në një çështje gjyqësore duke u radhitur nga ana e shumicës për të prishur drejtësinë.
Eksodi 23:2
Siguromë drejtësi, o Zot, sepse kam ecur në ndershmërinë time dhe kam pasur besim te Zoti pa u lëkundur.
Psalmet 26:1

Do të jetë i lumtur njeriu që ka dhemshuri dhe jep hua, dhe i drejton punët e tij me drejtësi,
Psalmet 112:5

I pabesi realizon një fitim të rremë, por ai që mbjell drejtësi do të ketë një shpërblim të sigurt.
Fjalët e urta 11:18

Ara e punuar e të varfërve jep ushqim me shumicë, por ka nga ata që vdesin për mungesë drejtësie.
Fjalët e urta 13:23

I pabesi pranon dhurata fshehurazi për të prishur rrugët e drejtësisë.
Fjalët e urta 17:23
Më mirë të kesh pak me drejtësi, se sa të ardhura të mëdha pa drejtësi.
Fjalët e urta 16:8

Nga goja e të drejtit del dituri dhe gjuha e tij flet për drejtësi.
Psalmet 37:30

Lum ata që janë të uritur dhe të etur për drejtësi, sepse ata do të ngopen.
Mateu 5:6

Mësoni të bëni të mirën; kërkoni drejtësinë, ndihmoni të shtypurin saktë; të sjellë drejtësi jetimit, mbroni çështjen e gruas së ve.
Isaia 01:17
Kushdo që i thotë të pabesit: “Ti je i drejtë”, do të mallkohet nga popujt, , por ata që e qortojnë të pabesin do të gjejnë kënaqësi dhe bekimet më të mira do të vijnë mbi ta.
Fjalët e urta 24: 24-25
Lum ata që respektojnë drejtësinë, që bëjnë drejtë në çdo kohë!
Psalmi 106: 3
Unë thashë në zemrën time, Perëndia do të gjykojë të drejtin dhe të pabesin, sepse ka një kohë për çdo gjë dhe për çdo vepër.
Predikuesi 3:17
Të zbatosh drejtësinë dhe paanësinë është një gjë që i pëlqen Zotit më shumë se flijimi.
Fjalët e Urta 21: 3
Hape gojën tënde në favor të memecit, në mbrojtje të të gjithë atyre që janë të varfër. Hape gojën tënde, gjyko me drejtësi dhe mbro çështjen e të mjerit dhe të nevojtarit.
Fjalët e urta 31: 8-9
“Por në qoftë se i pabesi largohet nga të gjitha mëkatet që kryente dhe respekton të gjitha statutet e mija dhe zbaton barazinë dhe drejtësinë, ai me siguri ka për të jetuar; ai nuk do të vdesë.
Ezekieli 18:21
Kur të drejtët bërtasin për ndihmë, Zoti i dëgjon dhe i çliron nga të gjitha fatkeqësitë e tyre.Zoti qëndron afër atyre që e kanë zemrën e thyer dhe shpëton ata që e kanë frymën të dërmuar.
Psalmi 34: 17-18

Thuaj: “O ju jerëz, juve ju erfdhi e vërteta nga Zoti juaj, e kush merr rrugën e drejtë, ai ka vetëm për veten e vet, ndërsa kush e merr të shtrembëren, ai e ka humbur veten. Unë nuk jam rojë e juaj!”
(Kur’an 10:108)

“O ju që keni besuar! Bëhuni plotësisht të vendosur për drejtësi, si dëshmitarë të All-llahut, madje edhe nëse është kundër vetes suaj, prindërit tuaj dhe të afërmit tuaj, ose nëse ajo është kundër të pasurit apo të varfërit … “(Kur’an 4: 135)

 

 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on December 24, 2015 in News

 

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: